telefon+48 799 099 982

e mailkontakt@osteomed.pro

facebook

instagram

YouTube

Sieć gabinetów Osteomed powstała z wielkiej fascynacji osteopatią

jako holistycznym podejściem do uzdrawiania ludzkiego organizmu.

Idea

Idea

Idea założycielska zrodziła się w okresie zatrudnienia Honoraty Kotowskiej-Tytonik w szpitalu uniwersyteckim Policlinico Umberto I w Rzymie.
Podczas gdy w realiach polskich osteopatia dopiero raczkowała, włoscy fizjoterapeuci już od wielu lat stosowali ją z powodzeniem, osiągając zadowalające efekty terapeutyczne.

Nauka

Obserwacja skuteczności tych metod nakłoniła właścicielkę do podjęcia specjalistycznego kształcenia w tym kierunku oraz stworzenia miejsca, w którym możliwe byłoby wykorzystywanie terapii osteopatycznej w pracy z pacjentem. Inicjatywa ta była swego rodzaju przeniesieniem wiedzy i doświadczenia z „ziemi włoskiej do Polski”.

Sukces

Gabinet Osteomed w Grodzisku Nowym otworzył swe podwoje w 2010 roku. W odpowiedzi na rozszerzające się grono pacjentów oraz ich rosnące potrzeby dekadę później Osteomed rozpoczął działalność w nowej lokalizacji, w Rzeszowie.

Sukces

Grodzisko Nowe

+48 799 099 982

Grodzisko Nowe 258
37-306 Grodzisko Dolne

Rzeszów - Krasne

+48 799 099 982

Krasne 940E
36-007 Krasne

Zapraszamy

kontakt@osteomed.pro

poniedziałek – piątek:
8:00 – 16:00