telefon+48 799 099 982

e mailkontakt@osteomed.pro

facebook

instagram

YouTube

Osteopatia pediatryczna

Stosowanie metod rehabilitacyjnych u niemowląt i małych dzieci często bywa powodem stresu rodziców. Wbrew pozorom, osteopatia pediatryczna to jedna z najbezpieczniejszych oraz najbardziej skutecznych form wsparcia terapeutycznego małych pacjentów. Świadczy
o tym fakt, że jest terapią dedykowaną dla skrajnych wcześniaków. W jej trakcie osteopata stosuje w pełni bezpieczne metody palpacyjne, dzięki którym wykrywa i niweluje występujące w ciele dziecka napięcia.

Osteopatia niemowlęca

Osteopatia niemowlęca

To metoda o charakterze kompleksowym, gdyż łączy w sobie elementy terapii wisceralnej, czaszkowo-krzyżowej oraz powięziowej.

Kiedy udać się z niemowlęciem do osteopaty?

Pomoc osteopaty okazuje się wysoce skuteczna w minimalizowaniu najczęściej występujących problemów okresu niemowlęctwa, takich jak:

 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego (kolki, wzdęcia, zaparcia czynnościowe i nawykowe, refluks żołądkowo-przełykowy);
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (wzmożone, obniżone napięcie);
 • kręcz szyi;
 • asymetrie i deformacje głowy (plagiocefalia, brachycefalia);
 • asymetrie tułowia (asymetrie ułożeniowe, przyjmowanie przez dziecko pozycji w tzw. literę C);
 • zaburzenia snu i czuwania;
 • nawracające infekcje;
 • bolesne ząbkowanie;
 • nadmierna płaczliwość;
 • zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe;
 • problemy z połykaniem i ssaniem;
 • dysplazja stawów biodrowych;
 • stan po traumatycznych porodach (poród naturalny z użyciem próżnociągu i kleszczy, cesarskie cięcie);
 • uszkodzenia splotu ramiennego (niedowład Erba);
 • zatkany kanalik łzowy powodujący nawracające zapalenie spojówek;
 • zaburzenia rozwoju motorycznego (opóźnienia w nauce umiejętności typowych dla wieku rozwojowego np. w przyjmowaniu pozycji siedzącej, raczkowaniu);
 • zbyt wolny przyrost masy ciała;
 • problemy wcześniacze.

Wizyta u osteopaty nie zawsze musi być jednak związana z wystąpieniem powyższych problemów. Konsultację ze specjalistą zaleca się bowiem również w przypadku noworodków bez widocznych dysfunkcji, w celu oceny ogólnego stanu zdrowia, napięcia mięśniowego czy sposobu ułożenia. Wprawdzie powszechnie uważa się, że noworodki dopiero budują świadomość ciała, niemniej już na tym etapie dostrzec można negatywne oddziaływanie niektórych czynników z życia płodowego, takich jak: powikłany przebieg ciąży, złe ułożenie w łonie matki, wpływ sił kompresyjnych w trakcie akcji porodowej, przebieg porodu i ewentualne komplikacje. Wymienione czynniki mogą wywoływać niepożądane napięcia tkanek miękkich, prowadząc do zaburzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Kontrolna wizyty u osteopaty pozwala więc na wczesne zdiagnozowanie problemów, które na późniejszym etapie rozwoju małego pacjenta mogłyby skutkować większymi zaburzeniami.

Warto dodać, że osteopatia wzmacnia również pozytywne efekty terapeutyczne popularnych form rehabilitacji niemowląt, do których zalicza się metodę NDT-Bobath czy metodę Vojty.

Osteopatia dzieci starszych

Osteopatia dzieci starszych

Wprawdzie w ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności osteopatii dla niemowląt, aczkolwiek terapia ta jest równie skuteczna u dzieci starszych. Dzieciństwo jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych okresów w życiu każdego człowieka. Wiąże się ono jednak z licznymi niebezpieczeństwami, które wynikają nie tylko z intensywnych procesów wzrostowych, ale także z obciążenia organizmu i narażenia układu mięśniowo-szkieletowego na ryzykowne zachowania dzieci.

W czym osteopata może pomóc starszym dzieciom?

Wizytę u osteopaty zaleca się rodzicom w przypadku wystąpienia u dzieci następujących problemów:

 • opóźnienia w rozwoju psychoruchowym;
 • problemy z koncentracją, trudności w nauce;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • zaburzenia integracji sensorycznej;
 • problemy z koordynacją ruchową;
 • zaburzenia mowy u dzieci;
 • choroby górnych dróg oddechowych (astma, częste bóle gardła);
 • schorzenia otolaryngologiczne (szumy uszne, nawracające zapalenia ucha środkowego);
 • zaburzenia immunologiczne (stany obniżenia odporności);
 • zaburzenia wzroku;
 • urazy wynikające z aktywności ruchowej;
 • problemy ortodontyczne, wady zgryzu;
 • bóle wzrostowe;
 • wady postawy;
 • chodzenie na palcach;
 • zmiany skórne;
 • bóle przeciążeniowe, które są powodowane np. nadmiernym ciężarem plecaka szkolnego, zbyt długim czasem spędzanym przed komputerem;
 • zaburzenia psychosomatyczne (moczenie nocne);
 • choroba lokomocyjna.

Stosowanie osteopatii u dzieci starszych pozwala zminimalizować skutki wrodzonych lub nabytych dysfunkcji oraz zapobiega ich dalszemu utrwalaniu. Osteopata wspomaga dzieci w osiąganiu przez nie kolejnych kamieni milowych w rozwoju, niwelując pojawiające się w trakcie tej drogi problemy zdrowotne.

Więcej o tym, jak przygotować dziecko do wizyty u osteopaty oraz jak przebiega konsultacja i terapia przeczytasz tutaj.

 

 

Fizjoterapia pediatryczna

Praca terapeutyczna z najmłodszymi pacjentami jest niezwykle wymagającym obszarem fizjoterapii. Polega ona bowiem nie tylko na leczeniu problemów zdrowotnych, ale również na wspomaganiu wszechstronnego rozwoju małego człowieka z poszanowaniem dla jego potrzeb i tempa nabywania nowych umiejętności.

W jakich problemach szukać pomocy u fizjoterapeuty pediatrycznego?

W jakich problemach szukać pomocy u fizjoterapeuty pediatrycznego?

Wsparcie fizjoterapeutyczne rekomendowane jest zarówno w przypadku wrodzonych chorób oraz powikłań w okresie prenatalnym i okołoporodowym, jak i późniejszych deficytów rozwojowych. Konsultację u fizjoterapeuty pediatrycznego zaleca się w problemach, takich jak:

 • zaburzenia neurorozwojowe (nieprawidłowe napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa, przetrwałe odruchy niemowlęce);
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego (brak oczekiwanych postępów w nauce pełzania, siadu, czworakowania, chodzenia);
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego;
 • stany dystroficzne rdzenia w przebiegu z niedowładami – przepuklina oponowo-rdzeniowa;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • przebyte urazy mózgowo-czaszkowe;
 • porażenia nerwu twarzowego;
 • dysplazja stawu biodrowego;
 • rdzeniowy zanik mięśni;
 • wodogłowie;
 • problemy kostno-stawowe;
 • uszkodzenia tkanek miękkich, mięśni, ścięgien, więzadeł;
 • rozszczep kręgosłupa;
 • wady postawy i skrzywienia kręgosłupa;
 • wady kończyn i stóp;
 • zaburzenia chodu oraz koordynacji ruchowej;
 • stany po urazach i zabiegach chirurgicznych;
 • wcześniactwo;
 • przepuklina pępkowa lub pachwinowa;
 • schorzenia układu pokarmowego;
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (ssania, połykania, artykulacji);
 • choroby o podłożu metabolicznym lub genetycznym (np. zespół Downa);
 • zaburzenia ze spectrum autyzmu;
 • zaburzenia integracji sensorycznej;
 • zaburzenia behawioralne.

Specjalistyczne wsparcie fizjoterapeutyczne wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych, hamuje progresję procesów chorobowych oraz poprawia komfort życia małego pacjenta.

W Osteomed prowadzimy indywidualne terapie dzieci z zastosowaniem dwóch najskuteczniejszych metod – NDT-Bobath oraz PNF. Niezależnie od rodzaju stosowanej metody, kluczowe znaczenie w procesie terapeutycznym małych pacjentów odgrywają umiejętności i doświadczenie fizjoterapeuty, jak też przyjazna atmosfera w trakcie wizyty.

Szczególnie cenioną formą wsparcia rozwoju małego pacjenta jest terapia NDT-Bobath, znana również jako neurorozwojowa metoda rehabilitacji niemowląt i dzieci. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu zaburzeń mózgowo-ruchowych, dysfunkcji w integracji sensorycznej i chorób o podłożu genetycznym.
Za jej prekursorów uznaje się fizjoterapeutkę i lekarza neurologa – Bertę i Karela Bobathów. W latach 40. XX wieku, podczas pracy z pacjentami po udarze, Berta odkryła, że każdemu wzorcowi odruchowemu odpowiada modyfikowalny układ posturalny. Dekadę później rewizję tej koncepcji przeprowadziły Elisabeth Kong i Mary Quinton, określając ją mianem „usprawnienia neurorozwojowego” (z ang. NeuroDevelopmental Treatment – NDT).
Zasadniczym celem metody NDT-Bobath jest osiągnięcie pożądanej reakcji motorycznej i utrwalenie poprawnych wzorców ruchowych dzięki precyzyjnym technikom stymulującym. Ideę tej koncepcji oddaje w pełni motto małżeństwa Bobathów: „Nie uczymy ruchów, ale czynimy, by były one możliwe”. Terapia NDT-Bobath polega na wnikliwej diagnostyce struktur ciała, rozluźnieniu tkanek ograniczających ruch oraz zwiększeniu potencjału motorycznego dziecka. W metodzie tej stosuje się więc techniki normalizacji napięcia mięśniowego, techniki sprzyjające aktywizacji mięśni i utrwalaniu prawidłowych wzorców ruchowych, jak również działania stymulujące czucie powierzchniowe i propriocepcję. Priorytetem terapeuty jest bowiem kształcenie nowych umiejętności oraz motywowanie małego pacjenta do ich wykorzystywania w codziennym funkcjonowaniu.
Usprawnianie neurorozwojowe bywa z powodzeniem stosowane zwłaszcza u niemowląt i młodszych dzieci. Sprzyja temu niewątpliwie ustalony rytm ich dnia, który pozwala rodzicom na kontynuację ćwiczeń podczas czynności pielęgnacyjnych czy zabawy.

Metoda PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) bywa najczęściej wykorzystywana w rehabilitacji małych pacjentów z dysfunkcjami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz nerwowego. Podczas ćwiczeń terapeuta koncentruje się na nieuszkodzonych obszarach ruchowych dziecka, aktywizując mniej sprawne motorycznie sfery dzięki mechanizmowi przeniesienia pobudzenia (irradiacji).

W PNF wykorzystuje się techniki stymulujące prawidłowe wzorce ruchowe i koordynację, a także techniki o charakterze stabilizującym, mobilizującym, rozluźniającym i przeciwbólowym. Terapia ta służy nauce samodzielności ruchowej i utrwalaniu właściwych odruchów fizjologicznych. Odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń pozwala pod czujnym okiem terapeuty poprawiać równowagę, koordynację, siłę mięśniową i wytrzymałość dziecka.

Grodzisko Nowe

+48 799 099 982

Grodzisko Nowe 258
37-306 Grodzisko Dolne

Rzeszów - Krasne

+48 799 099 982

Krasne 940E
36-007 Krasne

Zapraszamy

kontakt@osteomed.pro

poniedziałek – piątek:
8:00 – 16:00