telefon+48 799 099 982

e mailkontakt@osteomed.pro

facebook

instagram

YouTube

Pierwsze spotkanie z osteopatą

Zastanawiasz się, czego można się spodziewać podczas pierwszej wizyty u osteopaty? Wbrew pozorom pierwsze spotkanie pacjenta i specjalisty nie rozpoczyna się od razu od zastosowania konkretnych ćwiczeń. Poprzedza je wstępny wywiad, a także szczegółowe badanie osteopatyczne, neurologiczne czy ortopedyczne. Zgromadzone w ten sposób informacje pozwalają na postawienie diagnozy funkcjonalnej – określenie problemu zdrowotnego pacjenta, ustalenie jego przyczyn oraz opracowanie planu działania.

Wstępny wywiad diagnostyczny

Wstępny wywiad diagnostyczny

Proces diagnozowania pacjenta rozpoczyna się tuż po przekroczeniu przezeń progu gabinetu. Wprawne oko osteopaty wnikliwie analizuje każdy ruch nowego pacjenta, zwracając uwagę na postawę, styl poruszania czy zmianę pozycji. Pierwsze wrażenie uzupełnia anamneza – szczegółowy wywiad kliniczny, podczas którego dąży się do określenia problemu zdrowotnego, typu i poziomu zaawansowania symptomów. W trakcie pierwszej rozmowy osteopata koncentruje się nie tylko na aktualnym stanie zdrowia pacjenta, ale również na historii choroby. W przypadku niemowląt i dzieci kluczowe znaczenie mają także informacje na temat okresu przed- i okołoporodowego (przebieg ciąży i ewentualne powikłania, komplikacje okołoporodowe, problemy w okresie wczesnego rozwoju). Nie bez znaczenia pozostają dla terapeuty wiadomości na temat codzienności pacjenta: rytmu dnia i jego przebiegu, poziomu aktywności fizycznej czy nawyków żywieniowych.
Podczas pierwszej wizyty osteopata zachowuje się zatem niczym detektyw. Analizuje całą przeszłość pacjenta, doszukując się w niej śladów zapomnianych już dolegliwości. Z pozoru nieznaczące dla badanego minione wydarzenia (przebyte urazy, wyleczone choroby i dolegliwości) mogą się często okazać najbardziej właściwym tropem w poszukiwaniu rozwiązania problemu.

Badanie kliniczne i próba postawienia diagnozy

badanie-kliniczne.jpgWprawdzie wywiad jest niezwykle ważnym etapem, aczkolwiek kluczowe znaczenie w procesie diagnostycznym przypisać należy badaniu fizykalnemu. Nie bez przyczyny w praktyce określa się je mianem „osłuchiwania ciała dłońmi”. Poprzez dotyk osteopata dokonuje bowiem ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta, rozpoznając źródła odczuwanego bólu lub dodatkowe schorzenia. W ocenie tkanek uwaga terapeuty koncentruje się nie tylko na ich powierzchni i poziomie napięcia, ale także na konsystencji, podatności na ucisk oraz przesuwalności. Badanie palpacyjne pozwala na określenie prawidłowości funkcjonowania układu krążenia krwi i przepływu limfy w organizmie, jak również na analizę ruchomości narządów wewnętrznych – ich struktur oraz reakcji na procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie. Dotyk jest kluczowy w ocenie dróg ruchowych oraz czuciowych, gdyż dostarcza niezbędnej wiedzy o reakcjach na bodźce. Prócz badania fizykalnego osteopata prowadzi czynną obserwację stanu pacjenta w kontekście neurologicznym, sprawdzając np. mimikę twarzy czy wygląd źrenic. Równie znaczący jest dla niego ogólny ogląd skóry pacjenta. Wszelkie nieprawidłowości natury dermatologicznej mogą bowiem świadczyć o zaburzeniach bądź procesach chorobowych toczących się w organizmie.

Badanie fizykalne pozwala wykryć dysfunkcje, jak również ustalić ich związek ze zgłaszanymi przez pacjenta dolegliwościami. Warto jednak pamiętać, że w zależności od problemu pacjenta wykorzystywane przez osteopatę techniki czy testy kliniczne mogą być zróżnicowane.

Jeśli stan pacjenta budzi jakiekolwiek wątpliwości bądź zgromadzone informacje i badanie nie przynoszą wyjaśnienia, terapeuta może zalecić rozszerzenie diagnostyki. W takiej sytuacji pacjent jest kierowany na konsultację do lekarza odpowiedniej specjalizacji lub sugeruje się mu konieczność wykonania bardziej szczegółowych badań obrazowych czy laboratoryjnych.

Po diagnozie, czyli opracowanie planu terapii osteopatycznej

Szczegółowy wywiad oraz przeprowadzone poprzez osteopatę badanie kliniczne pozwala opracować indywidualny plan terapii, który jest dostosowany do rodzaju schorzenia i poziomu jego zaawansowania. Plan terapii powinien być wynikiem współpracy między terapeutą a pacjentem. Uwzględnia on nie tylko rekomendowane poprzez specjalistę metody leczenia i zestaw ćwiczeń, ale również sugestie samego pacjenta i jego potrzeby. Ustalając kierunek leczenia, osteopata może zaproponować także zmianę stylu życia (nawyków żywieniowych i ruchowych) bądź opracować indywidualny zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Jest to niebywale istotne, albowiem sukces procesu terapeutycznego uzależniony jest zarówno od zastosowanego leczenia, jak i determinacji samego pacjenta w dążeniu do zdrowia.

Kontynuacja terapii osteopatycznej

Kontynuacja terapii osteopatycznej

Realizacja opracowanego na pierwszej wizycie planu terapii rozpoczyna się podczas kolejnego spotkania (w niektórych przypadkach już na pierwszej wizycie). Rodzaj rekomendowanej terapii oraz częstotliwość wizyt może ulec zmianie wskutek sytuacji zdrowotnej pacjenta i reakcji jego organizmu na zastosowane leczenie. Długość terapii jest wysoce zindywidualizowana i uzależniona od przebiegu leczenia oraz tempa osiągania oczekiwanych rezultatów. Podczas gdy w przypadku jednego pacjenta do zminimalizowania dolegliwości wystarczy zaledwie kilka spotkań, u innego proces terapeutyczny może potrwać kilka tygodni bądź dłużej.

Grodzisko Nowe

+48 799 099 982

Grodzisko Nowe 258
37-306 Grodzisko Dolne

Rzeszów - Krasne

+48 799 099 982

Krasne 940E
36-007 Krasne

Zapraszamy

kontakt@osteomed.pro

poniedziałek – piątek:
8:00 – 16:00