telefon+48 799 099 982

e mailkontakt@osteomed.pro

facebook

instagram

YouTube

Diagnostyka i terapia wad postawy

W czasach współczesnych wady postawy stały się schorzeniem o charakterze cywilizacyjnym. Zmniejszona aktywność ruchowa, siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość – to tylko niektóre czynniki, których konsekwencją są problemy w układzie ruchu.

Wady postawy – czym są i jak je rozpoznać?

Wady postawy – czym są i jak je rozpoznać?

Pod pojęciem wad postawy rozumie się odchylenia od prawidłowej postury ciała. Wprawdzie najczęściej utożsamia się je z deformacjami kręgosłupa, aczkolwiek założenie to jest błędne. Wady postawy to bowiem zmiany w układzie ruchu, które obejmują nie tylko kręgosłup, ale także klatkę piersiową oraz kończyny dolne i stopy.

Najczęściej występujące wady postawy, w których konieczne jest podjęcie odpowiednich działań korekcyjnych, to:

  • wady kręgosłupa oraz nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (plecy płaskie, wklęsłe, okrągłe, wklęsło-okrągłe);
  • wady klatki piersiowej (klatka lejkowata – szewska, kurza);
  • wady kończyn dolnych i stóp (kolana szpotawe i koślawe; płaskostopie; stopa koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, wydrążona).
U kogo najczęściej diagnozuje się wady postawy?

U kogo najczęściej diagnozuje się wady postawy?

Wady postawy mogą mieć charakter wrodzony bądź nabyty. Zdecydowana większość deformacji rozwija się we wczesnym dzieciństwie i ma związek z procesami intensywnego wzrostu. W życiu dziecka wyróżnia się dwa krytyczne momenty, które sprzyjają powstawaniu wad: rozpoczęcie nauki szkolnej oraz dojrzewanie. Podczas gdy pierwszy etap prowadzi do ograniczenia aktywności ruchowej i wpływa na siedzący tryb życia, dojrzewanie wywołuje zmiany anatomiczne, które mogą pogłębiać istniejące już deformacje lub determinować kształtowanie nowych.

Nie bez przyczyny dzieciństwo jest uznawane za okres newralgiczny w korektywie zmian patologicznych. Podjęcie interwencji terapeutycznej na tym etapie przynosi bowiem najbardziej widoczne efekty, pozwalając zapobiec progresji wad. Warto zaznaczyć, że nierozpoznane i nieleczone dysfunkcje aparatu ruchowego skutkują wieloma powikłaniami krótko- i długoterminowymi. Ich skutkiem jest nie tylko pogorszenie jakości życia, wynikające z ograniczenia ruchomości czy dolegliwości bólowych, ale także powstawanie wad wtórnych, pogłębianie czy utrwalenie niepełnosprawności. Każdy niepokojący objaw powinien więc skłonić rodzica do wizyty u specjalisty zajmującego się diagnostyką i korektywą wad postawy. W przypadku dzieci i młodzieży sprawdza się fragment przysięgi Hipokratesa: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

Wprawdzie wady postawy bywają postrzegane głównie w kontekście przypadłości dzieci i młodzieży, aczkolwiek błędem jest kwestionowanie ich występowania u dorosłych. U osób dorosłych są one zwykle skutkiem zaniedbań w okresie rozwojowym i wynikają nierzadko z braku odpowiedniej świadomości zdrowotnej czy niedostatecznego dostępu do diagnostyki oraz leczenia.

Diagnostyka i terapia wad postawy w Osteomed

Proces terapii wad postawy w gabinetach Osteomed poprzedza wizyta konsultacyjna i diagnostyczna. Podczas tego spotkania przeprowadza się z pacjentem szczegółowy wywiad oraz wykonuje wstępne badanie posturologiczne. Nasi specjaliści dokonują wzrokowej oceny sylwetki pacjenta, analizując nawykowe ustawienia kręgosłupa oraz kończyn z różnej perspektywy. Koncentrują się nadto na ułożeniu łopatek i głowy czy pochyleniu miednicy. W dalszej kolejności diagnostyka zostaje poszerzona o badania statyczne oraz funkcjonalne, które przynoszą informację na temat techniki chodu, napięcia mięśniowego oraz poziomu ruchomości stawów. Dla poprawy efektywności diagnostycznej, w Osteomed badanie manualne uzupełniamy badaniem komputerowym z wykorzystaniem videografii 2D. Ta metoda wizualizacji umożliwia analizę morfologicznych pomiarów asymetrii ciała, pozwalając ocenić równowagę, chód oraz postawę ciała, zarówno w statyce, jak i dynamice.

Kompleksowa diagnostyka, przeprowadzona przez specjalistów Osteomed, umożliwia opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego, który uwzględnia rodzaj dysfunkcji, poziom jej zaawansowania oraz oczekiwania i subiektywne odczucia pacjenta. Pozwala także dobrać najbardziej adekwatne metody fizjoterapeutyczne (FITS, PNF, terapię manualną, osteopatię), a także zaproponować pacjentowi zestaw indywidualnych ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w warunkach domowych.

Zasadniczym celem terapii jest normalizacja postawy, która będzie gwarantować odpowiednią stabilność i równowagę ciała, jak również pozwoli na właściwe funkcjonowanie organów wewnętrznych, bez zbytniego obciążenia układu mięśniowego. Naszym priorytetem jest nie tylko ukształtowanie prawidłowych wzorów posturalnych u pacjenta, ale także wzmocnienie i rozciągnięcie przykurczonych mięśni oraz poprawa sprawności fizycznej i ogólnej wydolności organizmu. Wykwalifikowani terapeuci Osteomed koncentrują się również na edukowaniu pacjentów w zakresie prawidłowej pracy stóp (właściwego obciążenia stóp, ergonomii chodu, utrzymywania koordynacji nerwowo-mięśniowej). Udzielamy kompleksowego wsparcia diagnostycznego, terapeutycznego, profilaktycznego oraz edukacyjnego! Leczymy wady postawy i zapobiegamy ich progresji, kształtując przy tym u pacjenta świadomość ciała i właściwy ruch korekcyjny!

Grodzisko Nowe

+48 799 099 982

Grodzisko Nowe 258
37-306 Grodzisko Dolne

Rzeszów - Krasne

+48 799 099 982

Krasne 940E
36-007 Krasne

Zapraszamy

kontakt@osteomed.pro

poniedziałek – piątek:
8:00 – 16:00